Loading
Loading

આવતી કાલ થી CBSE ની ધો 12 અને ધો 12 ની બોર્ડ ની પરીક્ષા દેશભર માં શરૂ થશે નવા નિયમ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ એ હોલ ટિકિટ પર વાલી ની સહી ફરજિયાત લેવી પડશે

આવતી કાલ થી CBSE ની ધો 12 અને ધો 12 ની બોર્ડ ની પરીક્ષા દેશભર માં શરૂ થશે 
નવા નિયમ પ્રમાણે વિદ્યાર્થીઓ એ હોલ ટિકિટ પર વાલી ની સહી ફરજિયાત લેવી પડશે