Loading
Loading

બીએની 14,520 બેઠકો પર 7મીથી રજિસ્ટ્રેશન

ગુજરાત યુનિવર્સિટી સંલગ્ન અમદાવાદ શહેર-ગ્રામ્યની કુલ 40 કોલેજની 14,520 બેઠક પર ઓનલાઈન પ્રવેશ કાર્યક્રમની જાહેરાત કરાઈ છે.

 7 જૂનથી 11મી સુધી અોનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કાર્યવાહી શરૂ થશે. 

પ્રવેશની વિગતો જાણવા માટે www.gujaratuniversity.ac.in વેબસાઈટનો સંપર્ક કરવો. 
source:db.com