Loading
Loading

ડિગ્રી ઈજનેરીમાં 41490થી વધુ રજિસ્ટ્રેશન

ડિગ્રી ઈજનેરીની બેઠકો પરની પ્રવેશ કાર્યવાહી અંતર્ગત ડિગ્રી ઈજનેરીમાં કુલ 41490થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ, જ્યારે ફાર્મસીમાં 17000થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.

એસીપીસી (એડમિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ)ના ઉપક્રમે ડિગ્રી ઈજનેરી, ડિગ્રી ફાર્મસી વિદ્યાશાખાની બેઠકો પરની પ્રવેશ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

જે અંતર્ગત 24મી મે, શુક્રવાર સાંજે છ સુધીમાં ઈજનેરીમાં પ્રવેશ ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓને 45834 પિન આપવામાં આવી છે. 

જ્યારે ફાર્મસીમાં પ્રવેશ ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓને 19,666 જેટલી પીન આપવામાં આવી છે. 

એસીપીસીના ઉપક્રમે ઈજનેરીની આશરે 66,000થી વધુ બેઠકો પર પ્રવેશ માટેની કાર્યવાહી શૈક્ષણિક 2018-2019ના વર્ષ માટે હાથ ધરવામાં આવનાર છે.
source:db.com