Loading
Loading

10 મેએ 12 સાયન્સ અને ગુજસેટનું પરિણામ

માર્ચમાં યોજાયેલી વિજ્ઞાન પ્રવાહની પરીક્ષાના રિઝલ્ટની તારીખ જાહેર કરવામાં આવી છે. 

પરીક્ષા પૂરી થયાના 47 દિવસ બાદ 10- મેના રોજ પરિણામે જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

 આ સાથે જ ગુજસેટની પરીક્ષાનું રિઝલ્ટ પણ જાહેર કરવામાં આવશે. આ રિઝલ્ટ www.gseb.org પરથી જાણી શકાશે. 

દર વર્ષ કરતા આ વર્ષે રિઝલ્ટ વિદ્યાર્થીઓની અપેક્ષા કરતા વહેલું જાહેર કરવામાં આવી રહ્યું છે.

 1,34,671 વિદ્યાર્થીઓએ એ, બી, એબી ગ્રૂપમાંથી પરીક્ષા આપી હતી. 

પરિણામ બાદ મેડીકલ અને ઇજનેરી શાખામાં પ્રવેશની પ્રક્રિયા શરૂ થશે. 

source : db.com