Loading
Loading

ડિગ્રી ઈજનેરી-ફાર્મસીમાં કુલ 15,146 વિદ્યાર્થીનું રજિસ્ટ્રેશન

એસીપીસી (એડ્મિશન કમિટી ફોર પ્રોફેશનલ કોર્સીસ)એ હાથ ધરેલી ડિગ્રી ઈજનેરી-ડિગ્રી ફાર્મસી વિદ્યાશાખાની પ્રવેશ કાર્યવાહી અંતર્ગત 15146 વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. જેમાં ડિગ્રી ઈજનેરીના 13750 વિદ્યાર્થીઓના,જ્યારે ફાર્મસીના 1396 વિદ્યાર્થીઓના રજિસ્ટ્રેશનનો સમાવેશ થાય છે. બીજી તરફ ડિગ્રી ઈજનેરીમાં 32800 પિનનું પ્રવેશ ઈચ્છુક વિદ્યાર્થીઓને જ્યારે ફાર્મસીમાં 6742 વિદ્યાર્થીઓને પિન આપવામાં આવી છે. 


source:db.com