Loading
Loading

ઈજનેરીમાં 8995નું, ફાર્મસીમાં 825નુંરજિસ્ટ્રેશન

એસીપીસીના ઉપક્રમે હાથ ધરાયેલી ડિગ્રી ઈજનેરી-ફાર્મસીની પ્રવેશ કાર્યવાહી અંતર્ગત મંગળવાર સુધીમાં 8995 વિદ્યાર્થીઓઅે ડિગ્રી ઈજનેરીમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે.જ્યારે ફાર્મસીમાં 825થી વધુ વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. આગામી દિવસોમાં હજી નોંધપાત્ર સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ રજિસ્ટ્રેશન કરાવે તેવી સંભાવના છે. ઈજનેરીની 66,000થી વધુ તેમજ ફાર્મસીની 5000થી વધુ બેઠકો પરની પ્રવેશ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. સોમવારે સાંજે છ સુધીમાં 524 વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે, જ્યારે ઈજનેરીમાં સોમવાર સાંજ સુધીમાં 8000 વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. source:db.com